top of page

סלסלה ענק

חלוק לחתן

חלוק לכלה

2 מגבות פנים

2 מגבות לנטילת ידיים

נעלי בית לחתן וכלה

מגש ללחם

כוס קידוש

כסוי ללחם

סט פמוטים

תפילה של הדלקת נירות

דלי לנטילת ידיים

מגבת עם ריקמה של נתילת ידיים

מפה שולחן

מלחיה

מזוזה

ברכה של ברכת בית

עבודת עיצוב

 

 

נדוניה לכלה

1,199.00 ₪מחיר
bottom of page